Hvalerdrakta

Mann

 

Litt om Hvalers mannsdrakt

Velg fra menyen ovenfor for blant annet å se ulike valgmuligheter for drakta

Vår produsent av mannsdrakta er FRISLID med sin bunads­avdeling Høvding. De er kjent for god kvalitet og service, noe vi erfarer!

Drakta kan sees nærmere på i Hvalerdraktstua på Huser på Asmaløy
(etter avtale), der kvinnedrakta og jentedrakta sys.
Vi har variable åpningstider, så ta kontakt så finner vi tid som passer!
E-post: kontakt@hvalerdraktstua.no eller mob.: 977 75 863.

Drakta er også utstilt i glassmonter i Hvaler rådhus sammen med kvinnedrakta. Monteret står i servicetorget og kan dermed sees i rådhusets åpningstider.

Mannsdrakta ble presentert i 17. mai-toget 2016 på Hvaler! Godt over tretti menn hadde inntil da fått seg drakt, og de som kunne, deltok i begiven­heten med draktene sine. Kvinne­drakta ble lansert på tilsvarende måte i
17. mai-toget i 1999 og jentedrakta i 2004. Stor takk til alle for minneverdige opplevelser!

På Kystmuseet Hvaler ble mannsdrakta vist offentlig for første gang 12. mars 2014 under Åpent museum, der månedens foredrag var om Hvalers mannsdrakt og hvilke historiske inspirasjons­kilder som ligger bak utviklingsarbeidet.

Mannsdrakta er designbeskyttet hos Patentstyret slik at bl.a. sølv og vestestoff skal forbli unike for drakta.

Lokal forankring har vært stikkord i utviklingsarbeidet.
Det er Ingun Hovden Christensen som har hatt hånd om alle deler av design- og utviklings­prosessen fram til endelig resultat og produksjon. Underveis har hun samarbeidet med fagfolk og leverandører på de om­råd­ene som har vært aktuelle. Se liste på siden Takk og kilder.
Utviklingsarbeidet ble utført i samråd med de tidligere medeierne i Hvaler­drakt­stua AS, Ragnhild Ramberg og Rigmor Frantzen, som begge var positive til resultatet underveis.

Variasjonsmuligheter i vest og silke­tørkler kan du se på de neste sidene (gå til nedtrekksmenyen ovenfor for mannsdrakta).

Lokalhistorisk bak­grunnsstoff med bilder som bl.a. har vært til inspirasjon under utviklings­arbeidet, finner du ved å gå videre i denne delen som handler om mannsdrakta, se meny ovenfor.

Mer om utviklingsprosessen – se nedtrekksmenyen ovenfor under Mannsdrakta.

Alle henvendelser ang. mannsdrakta:
E-post: kontakt@hvalerdraktstua.no eller mob: 977 75 863

Dere som bestiller drakta, holdes oppdatert på e-post, sms eller telefon.

Webdesign, datateknisk utforming, tekst og foto (der ikke annet er nevnt): Ingun og Håkon Christensen. Oppdatert 2022 ©